Stanowienie aktów prawnych - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Komendant Szkoły Policji w Słupsku wydaje akty normatywne w postaci zarządzeń i regulaminów, akty kierowania w postaci decyzji oraz zawiera porozumienia z organami administracji publicznej i innymi podmiotami.

Komendant Szkoły Policji w Słupsku stanowiąc akty normatywne i kierowania działa na podstawie zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38 i 85 oraz z 2015 r. poz. 103).

W zakresie projektowania aktów normatywnych i kierowania stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Berbeka
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Smuga
do góry