Wykaz składników majątku uznanego za zbędny - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz składników majątku uznanego za zbędny

*) np. przetarg, aukcja, rokowania
l.p. Zakres Pliki do pobrania (wykazy) Osoba odpowiedzialna Informacja o planowanym sposobie zbycia
Tryb *) Termin Pliki do pobrania (wykazy)
1 Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

 

 

 

2 Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie   imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:
   

 

3

Maszyny i urządzenia

techniczne

 

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

 

 

   
4 Materiały budowlane   imię i nazwisko:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:
   

 

5 Środki transportu  

Imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

 

 

 
6

Sprzęt łączności

i informatyki

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

   

 

7 Umundurowanie

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:
   

 

8 Uzbrojenie

 

imię i nazwisko:
tel.:
komórka org.:
e-mail:
data ostatniej aktualizacji:

     

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 04.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Węgrzyński Wydział Teleinformatyki, Szkoła Policji w Słupsku
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry