Kierownictwo Szkoły Policji w Słupsku - Kierownictwo - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDANT SZKOŁY
inspektor Jacek Gil

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku jako aplikant Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Skarżysku Kamiennej. Od 1995 roku jest związany ze szkolnictwem policyjnym. W latach 1995 - 2005 pracował w Szkole Policji w Słupsku, gdzie pełnił między innymi służbę na stanowiskach: wykładowcy Zakładu Taktyki Kryminalnej, wykładowcy Wydziału Metodyki Szkolenia, a także eksperta Zespołu ds. Badań i Analiz Wydziału Metodyki Szkolenia. W 2004 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia. Następnie w latach 2006 - 2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Z dniem 10 marca 2012 roku przejął obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

Insp. Jacek Gil jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe pogłębiał także poza granicami kraju, w tym między innymi w Wyższej Szkole Zawodowej Policji Brandenburgii w Basdorf w Republice Federalnej Niemiec, na Uniwersytecie Stanowym stanu Texas (Sam Houston State University) i podczas wizyt w jednostkach policji i FBI w Stanach Zjednoczonych, a także jednostkach policji francuskiej. W latach 2006 - 2009 był członkiem Zarządu Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA). W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji. Był też członkiem wielu zespołów, w tym powoływanych między innymi przez Komendanta Głównego Policji, ministra właściwego w sprawach wewnętrznych, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym za skuteczny model zarządzania i kształtowanie optymalnego systemu szkolenia, został uhonorowany odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem Za Długoletnią Służbę, srebrną odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH DYDAKTYCZNYCH

młodszy inspektor Dorota Przypolska

Służbę w Policji pełni od 1 września 1991 roku, w Szkole Policji w Słupsku od 1 lipca 1995 roku. Od początku realizowała zadania na stanowiskach dydaktycznych, począwszy od starszego technika, następnie kolejno młodszego wykładowcy, wykładowcy, starszego wykładowcy, zastępcy kierownika Zakładu Prawa. Wysoka ocena wywiązywania się z zadań służbowych była podstawą do powierzenia jej obowiązków,
a następnie mianowania na stanowisko kierownika Zakładu Służby Kryminalnej. Jest absolwentką Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Politechniki Koszalińskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 7 listopada 2018 roku zostały jej powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a z dniem 27 lutego 2019 roku Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk mianował mł. insp. Dorotę Przypolską na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 

 


ZASTĘPCA KOMENDANTA SZKOŁY
WŁAŚCIWY W SPRAWACH LOGISTYCZNYCH

młodszy inspektor Piotr Cekała


Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Od marca 1997 roku do września 2000 roku pełnił służbę w pionie prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a od 1 października 2000 roku - w Szkole Policji w Słupsku. Początkowo na stanowisku szefa kompanii Zakładu Działań Zespołowych Policji, wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalnej, eksperta Wydziału Kadr
i Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Jest absolwentem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W roku 2010 został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”,
a w 2015 roku - Brązowym Medalem „Za Długoletnią służbę”. Od 16 lipca 2018 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a z dniem 27 lutego 2019 roku Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk mianował mł. insp. Piotra Cekałę na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 08.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kozłowski
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Węgrzyński
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry