Ewidencje i rejestry - Szkoła Policji w Słupsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym oraz decyzji Komendanta Szkoły w sprawie organizacji pracy Kancelarii Jawnej oraz podstawowych zasad obiegu korespondencji jawnej w Szkole Policji w Słupsku, prowadzone są następujące rejestry:

 • dziennik korespondencyjny,
 • dzienniki podawcze,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi,
 • rejestr decyzji administracyjnych,
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr upoważnień do wystawiania, podpisywania i odbioru faktur VAT,
 • rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr aktów normatywnych i kierowania Komendanta Szkoły,
 • książka kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Szkole Policji w Słupsku,
 • rejestr poczty specjalnej,
 • pocztowa książka nadawcza,
 • rejestry zagadnieniowo-pomocnicze

Metryczka

Data publikacji 16.03.2007
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Słupsku
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Węgrzyński
do góry